سن ریزش مو

ضعیف شدن و از بین رفتن موهای سر به جز در بیماری های خاص بصورت ناگهانی و ظرف مدت کوتاه انجام نمی گیرد و البته سن خاصی برای این مسئله مشخص نشده یعنی می توان در برخی آقایان از سن 18 سالگی شروع به ریزش نماید و در سن 21 تا 24  سالگی ناحیه جلوی سر کاملاً‌ خالی از مو شود و فرد دیگری تا سن 35 سالگی می تواند موهای بسیار خوبی از نظر تراکم داشته باشد و در بعضی از آقایان تازه از این سن ریزش مو شروع شود.  این مسئله دقیقاً‌ مربوط به ژن حساس به هورمون تستسترون می باشد ولی همانطور که قبلاً اشاره شد قرار نیست این اتفاق ظرف مدت یک شب یا یک ماه انجام شود. موهای ناحیه جلو و وسط سر بیشتر تحت تأثیر ژن حساس به هورمون می باشد. لذا شما زیاد دیده اید که موهای جلو و وسط سر دچار ریزش 100٪ گردیده ولی موهای پشت سر از تراکم بسیار خوبی برخوردار می باشند.

 کاشت مو :: مرکز کاشت موی دکتر توکلی  کاشت مو :: مرکز کاشت موی دکتر توکلی  کاشت مو :: مرکز کاشت موی دکتر توکلی
آقایی 66 ساله آقایی 40 ساله جوانی 22 ساله
مرکز کاشت موی دکتر توکلی