از چه زمانی کارهای روزمره را می توان شروع کرد؟

کارهای روزمره و حضور در محل کار از روز بعد از عمل بلامانع است. البته همان طور که گفته شد پانسمان تا 3 روز روی سر خواهد بود. ولی ورزش و استخر و انجام کارهای سنگین تا روز یازدهم ممنوع می باشد چون سبب تورم شدید در ناحیه پیشانی و صورت خواهد شد. البته از روز یازدهم به بعد ورزش به هر شکل بلامانع خواهد بود.

مرکز کاشت موی دکتر توکلی