چرخه رشد و ریزش موی طبیعی

میانگین رشد موی سر 35/0 میلی متر در روز و یا 1 سانتی متر در ماه است. برای ضخامت مو نمی توان مقدار مشخص و دقیقی بیان نمود چرا که بسته به عوامل ژنتیکی در افراد و نژادهای مختلف متفاوت است. به همین خاطر ضخامت مو می تواند از  18-180 میکرومتر باشد.

تراکم موی سر حدود 80 تا 120 تار مو در 1 سانتی مربع  می باشد که در نژادهای مختلف و حتی افراد یک نژاد نیز می تواند متفاوت باشد. در شبانه روز 70 تا 100 تار مو دچار ریزش می شود که با موهایی که از قبل دچار ریزش و در حال رشد می باشند یک حالت بالانس و توازن را ایجاد می کند. لذا سر در این زمان یک حالت کم موئی را نشان نمی دهد. حال اگر این توازن به هر علت بر هم بخورد ما شاهد کم شدن حجم موهای سر و مشخص شدن کف سر خواهیم بود.

چرخه رشد و ریزش موی طبیعی :: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

در این مورد ما شاهد برهم خوردن توازن ریزش و رشد طبیعی مو هستیم و همان طور که مشاهده می کنید این مسئله کم پشتی موی سر و نمایان شدن کف سر را به همراه داشته است.

مرکز کاشت موی دکتر توکلی