درد محل عمل

واقعاً  دردی در ناحیه عمل چه در روش FuE  و چه در روش FuT  نباید وجود داشته باشد. همانطور که در قبل به آن اشاره شد شب اول بعد از عمل بیمار باید بتواند به راحتی مثل همیشه و به هر شکلی که می خواهد در رختخواب خود بخوابد. البته بعضی از بیمارانی که قبلاً عمل کاشت مو را در جای دیگر انجام داده اند و برای ترمیم به ما مراجعه نموده اند از درد شدید در حین عمل و روزهای بعد ازعمل خود یاد می کنند که علت درد در حین عمل را می توان به حساب روش هایی ناقصی که در رابطه با استفاده از داروهای بی حسی برای بلاک اعصاب ناحیه سر بکار گرفته شده گذاشت ولی درد در روزهای بعد از عمل را می توانیم به حساب عمق برش در محل برداشت نوار موئی در ناحیه پشت سر بگذاریم. یعنی برش پوست نباید بیش از 6 میلیمتر عمق داشته باشد حال اگر این برش درناحیه برداشت عضله را نیز قطع کند این قسمت نیز باید بخیه زده شود و لذا درد شدید و طولانی را به همراه خواهد داشت.


تاریخ:جمعه 10 مرداد 1393 نویسنده : دکتر حمید امین توکلی