روند رشد موهای کاشته شده

  1. موهای کاشته شده از روز اول تا روز بیستم به رشد خود ادامه می دهند ودر این مدت حدود 1 الی 2 میلیمتر رشد می نمایند.
  2. بین روزهای 20 تا 35  بعداز عمل کاشت مو به هر روش و در هر جای دنیا که انجام شده باشد 80٪  تا 100٪  موهای کاشته شده دچار ریزش می شوند.

البته در 3٪  الی 4٪  از بیماران به یک استثنا برخورد کرده ایم، ‌در بعضی افراد این ریزش مو در روز 20 تا 35 انجام نمی شود. یعنی 40 تا 60٪  موهای کاشته شده بدون ریزش  به رشد خود ادامه می دهند. این که چرا ریزش موها در این بیماران روی نمی دهد، علت این عدم ریزش مشخص نمی باشد. ولی چیزی که مشخص است سن بیمار ، تعداد گرافت و سرعت کاشت دخالتی در ریزش موها در روز 20 تا 35 ندارد. البته دوباره تکرار می کنم در 97٪  افراد موهای کاشته شده ریزش پیدا می کند پس نگران ریزش موها در روزهای 20 تا 35  بعد از عمل نباشید. بعد از ریزش ،‌موها برای مدت 90 تا 120 روز به حالت خواب رفته واز 3 الی 4 ماه بعد از عمل رشد دائمی موها شروع می شود. البته دوره خواب موهای کاشته شده در روش FiT طولانی تر از موهایی خواهد بود که با روش FuT کاشته شده اند.

  1. در بین ماههای 2 الی 4 بعد از عمل همانطور که در قبل گفته شد ،‌بر روی پوست امکان به وجود آمدن جوش هایی می باشد که قبلاً   راجع به آن توضیح داده شده است.‌
  2. در ماه 6 بعد از عمل (در روش FuT ) حدود 30٪  تا 50٪  از موهای کاشته شده رشد خود را نشان می دهند که رشد این درصد از موهای کاشته شده می تواند برای بیمار یک تغییر ظاهری را به ارمغان بیاورد. ولی در روش FiT درصد کمی از موها در همین زمان رشد کرده اند.
  3. بقیه موها تا ماه های 10 الی 11 رشد خود را کامل کرده و نشانه آن نیز این است که مثلاً  اگر در ماه 7 با نوک انگشتان روی پوست سر و لا به لای موهای رشد کرده را به آرامی لمس نماییم موهای ریز و زبری را حس می کنید که این همان موهای در حال رشد تا ماه 11 می باشند.

روند رشد موهای کاشته شده:: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

قبل از عمل(سمت چپ)، روز 12 بعد از عمل پس از پاکسازی

 

روند رشد موهای کاشته شده:: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

ماه 6 بعد از عمل(سمت چپ)، ماه 11 بعد از عمل (سمت راست)

  1. دو تغییر عمده در موهای کاشته شده بیمارانی که تحت عمل کاشت مو (به روش FuT ) قرار گرفته اند خواهیم داشت که جالب است به آن اشاره نماییم. این تغییرات در ماههای 8 تا 16 بعد از عمل دیده می شود.

الف)سرعت رشد موهای کاشته شده 15٪ سریع تر از موهای محل برداشت خواهد بود.

ب)تغییر دوم که مهمتر و جالب تر است ضخامت موهای کاشته شده است که 10٪  تا 15٪ قوی تر و ضخیم تر از موهای هم جنس خود در محل برداشت از پشت سر خواهند بود. این تغییر در ضخامت مو سبب پوشش بهتر در ناحیه کاشت خواهد شد.این افزایش ضخات موهای کاشته شده در 80٪  بیمارانی که با روش FuT عمل شده اند، دیده می شود.

5. این روند رشد مربوط به آن دسته از افرادی است که بعد ازعمل هیچ نوع داروی استفاده نکرده اند. چند سالی است بنا به تجربه شخصی و همین طور مقالات ارائه شده در کنگره های مختلف انجمن بین المللی کاشت مو آمریکا برای بیماران خود از روش‌های برای سرعت بخشیدن به رشد موهای کاشته شده استفاده می نماییم که نتیجه خوبی را به همراه داشته است. با استفاده از این روش ها روند رشد موها سریعتر شده و نتیجه ای که قرار است در ماه 11 ایجاد شود در ماه 7 الی 8 خود را نشان می دهد.

روند رشد موهای کاشته شده:: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

رشد موها در ماه 7 با استفاده از دارو

روند رشد موهای کاشته شده:: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

رشد موها در ماه 7 بدون استفاده از دارو

6.  اثرات دیگر کاشت مو بر روی موهای موجود

الف) کاشت مو امکان دارد در 20٪  افرادی که تحت عمل کاشت مو قرار می گیرند و خود دارای موهایی هم هستند سبب کند شدن روند ریزش موهای قبلی بیمار گردد. البته این را مجدداً‌ یادآور می شوم که در 20٪  موارد می تواند این اتفاق رخ دهد.

ب)در بعضی افراد نیز امکان دارد موهای قبلی که در حال ضعیف شدن می باشند با انجام کاشت مو ضخیم تر و قوی تر شوند که در 10٪  از افرادی که کاشت مو انجام داده اند احتمال وقوع آن وجود دارد.

روند رشد موهای کاشته شده:: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

در ناحیه پشت سر مویی کاشته نشده ولی به علت کاشت مو در ناحیه جلو و وسط سر موهای ناحیه پشت سر ضخیم تر شده اند.

ج)در 3٪ افراد امکان دارد کاشت مو سبب رشد موهای جدیدی در منطقه ای که کاشت مو انجام نشده شود، البته تعداد این موها در آن مناطق زیاد نمی باشد (این آمارها مربوط به بیماران اینجانب می باشند).

روند رشد موهای کاشته شده:: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

کاشت در ناحیه وسط سر انجام شده ولی در ناحیه پشت سر بدون انجام کاشت شاهد رشد محدود موها هستیم.

 

د) در 80٪ موارد روند ریزش در افرادی که دارای موهایی از قبل می باشند پس ازانجام کاشت مو به صورت طبیعی ادامه پیدا می نماید که در صورت ریزش آن موها لازم است جای خالی آنها توسط مرحله دوم کاشت مو ترمیم شود.

روند رشد موهای کاشته شده:: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

در این مورد مشاهده می کنیم که با گذشت 7 سال از عمل(عکس سمت راست)، موهای خود بیمار نریخته است در حالی که در فرد زیر شاهد ریزش موهای خود فرد پس از عمل هستیم.

روند رشد موهای کاشته شده:: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

قبل از عمل

روند رشد موهای کاشته شده:: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

 پس از ریزش موهای خود شخص 3 سال پس از عمل اول شاهد یک کم پشتی مجدد هستیم

روند رشد موهای کاشته شده:: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

یک سال پس از مرحله دوم کاشت به روش FuT

روند رشد موهای کاشته شده:: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

یک سال پس از مرحله سوم کاشت به روش FuT

 

برای پوشش  و تراکم بیشتر ناحیه عمل شده در جلسه اول می توان اقدام به عمل دوم (به روش FuT) نمود. البته با فاصله زمانی 8 ماه، چون تا قبل از ماه هفتم ناحیه ای که در حال حاضر بدون مو می باشد؛ شاید مویی کاشته شده که قرار است در ماه 7-10 رشد نماید لذا گذشت این زمان برای انجام تراکم لازم می باشد.

روند رشد موهای کاشته شده:: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

 

روند رشد موهای کاشته شده:: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

 (a)پس از عمل اول (b)پس از عمل دوم برای تراکم بیشتر


تاریخ:جمعه 10 مرداد 1393 نویسنده : دکتر حمید امین توکلی