نمونه هایی از کاشت مو در خانم ها

نمونه هایی از کاشت مو در خانم ها:: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

در این مورد منطقه جلو و وسط طی دو جلسه عمل به روش FuT با فاصله 6 ماه به وسیله 1100 گرافت در هر جلسه ترمیم انجام شده است.

 

نمونه هایی از کاشت مو در خانم ها:: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

ترمیم در سه جلسه به روش FuT  انجام شد.

 

نمونه هایی از کاشت مو در خانم ها:: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

ترمیم منطقه جلو و وسط سر به صورت L  که در این مورد در یک جلسه با 1637 گرافت به روش FuT انجام شد

 

نمونه هایی از کاشت مو در خانم ها:: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

این خانم برای کشیدن ابرو به طرف بالا تحت عمل جراحی زیبایی قرار گرفته بود که محل جراحی دچار ریزش وسیع موها در شقیقه چپ و راست گردیده.


تاریخ:جمعه 10 مرداد 1393 نویسنده : دکتر حمید امین توکلی