کاشت ریش و سبیل

تکنیکی که در ترمیم این  ناحیه بسیار مهم است جهت و خواب موهای کاشته شده در این ناحیه می باشد که در صورت عدم رعایت این مهم نتیجه کار بسیار بد و غیر طبیعی خواهد بود و از طرفی چون احتمال کوتاه کردن موهای ریش و سبیل وجود دارد باید از گرافت های تک مویی استفاده شود.

مطلب بعدی تراکم موهای کاشته شده در ناحیه ریش و سبیل است که بسیار مهم تر از ناحیه سر می باشد لذا تراکم در این ناحیه بسیار مهم است و باید موهای کاشته شده از تراکم بالایی برخوردار باشند.

کاشت ریش و سبیل :: مرکز کاشت موی دکتر توکلی

نمونه ای از کاشت سبیل(تراکم در واحد سطح بسیار مهم می باشد)


تاریخ:جمعه 10 مرداد 1393 نویسنده : دکتر حمید امین توکلی