تاریخچه کاشت مو

برای اولین بار کاشت مو توسط تامورای ژاپنی در سال 1943 با موفقیت انجام شد، که روش کاشت توسط ایشان به صورت پانچ گرافت با قطر بزرگ از پشت سر بود. سپس در سال 1953 فوجیتای ژاپنی نیز ابروها را بازسازی کرد و در سال 1959 اورینتریچ (orentreich) از نیویورک بعد از معرفی چگونگی استفاده از گرافت های پانچی (FUE) کاشت مو را جهانی ساخت ، به علاوه او مفهوم گرافت برداری با پانچ را 40 سال قبل توضیح داد که کلیدی برای موفقیت کاشت مو بود. اصل اساسی برداشت گرافت از نواحی پشت سر بیانگر این مطلب است که فولیکولهای مو در هر ناحیه از سر ساختار ژنتیکی مخصوص به خود را دارند. وقتی که فولیکول های مو در محل دیگر کاشته می شوند بی شک این خصوصیت ویژه و انحصاری را در ناحیه کاشته شده حفظ می کنند و مو را قادر به رشد در محل جدید با حفظ خصوصیات خود می نمایند. ایده کاشت گرافت های تک مویی در ناحیه جلویی خط رویش موی سر در سال 1981 توسط نوروستروم پیشنهاد شد. بعدها در سال 1984 مرایت از این تکنیک برای پوشاندن خط موی جلوی سر و ایجاد ظاهری طبیعی استفاده کرد.
تا این زمان فکر پوشش کامل بالای سر با تکنیک (FUE) کار بیهوده ای بود.


مقدمه ای بر کاشت مو :: مرکز کاشت موی دکتر توکلی -یک نمونه کاشت پانچی با گرافت های درشت مربوط به دهه 1970

مقدمه ای بر کاشت مو :: مرکز کاشت موی دکتر توکلی
- ترمیم نمونه بالا با روش میکروگرافت


تا این که اوبل (uebel)‌ از برزیل استفاده از ماکرو و مینی گرافت را برای پوشش بهتر در سطح وسیع تر ناحیه ی سر که دچار ریزش شده بود، مطرح کرد و کاشت 1000 گرافت در یک جلسه را بر روی سر عملی کرد. او این تکنیک را تا میانه سال 1991 به خوبی اجرا کرد و در کنگره های مختلف در برزیل راجع به این روش توضیح داد. از اوبل به عنوان یکی از پایه گذاران کاشت موی مدرن می توان یاد کرد.


تاریخ:سه شنبه 7 مرداد 1393 نویسنده : دکتر حمید امین توکلی