درباره دکتر حمید امین توکلی

تحصیل در رشته پزشکی را در دانشگاه تهران از سال 1356 شروع نموده و دوره تخصصی، ‌در رشته آنستژیولوژی را در سال 1371 در دانشگاه تهران به اتمام رساندم. از سال 1375 با رشته کاشت مو آشنا شدم و با شرکت در دوره های علمی و عملی انجمن کاشت موی آمریکا سعی کرده ام خود را با تکنیک های جدید این رشته به روز نگه دارم و بدین وسیله توانسته ام بیماران خود را از نظر ظاهری به وضع ایده آلی برسانم.