کاشت مژه

ازموهای سر برای ترمیم مژه نیز استفاده می شود. جهت رویش مو در ناحیه مژه بسیار مهم تر از ابرو و سر می باشد. اگر این خواب مو رعایت نشود موهای پلک بالا به طرف پلک پایین رشد می کند لذا می تواند باعث اشکال در دید شود.

فکرکنید همیشه یک یا چند تار مو در جلو دید شما باشد چه اتفاقی می افتد؟‌

فکر می کنم تحمل آن می تواند مشکل باشد. مطلب بعدی که در کاشت مژه وجود دارد این است که به علت نازک بودن بافت ناحیه پلک و جریان خون محل قرار گرفتن ریشه موی کاشته شده در این ناحیه امکان دارد 50٪  موهای کاشته شده در هر پلک نتوانند پیوند عروقی خود را برقرار و در نتیجه شاهد عدم رشد این موهای کاشته شده خواهیم بود. لذا لازم است برای ترمیم ، عمل کاشت مژه مجدداً‌ تکرار شود.

مرکز کاشت موی دکتر توکلی